Ο πάνσοφος του αρχαίου κόσμου Αριστοτέλης Ο έλληνας φιλόσοφος που εξήγησε στην εποχή του πρακτικά τα πάντα! 384 π.Χ- 322 π.Χ.Από τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα.


0 comments :

Post a Comment

Powered by Blogger.
back to top